gymnasiale uddannelser
Artikel

Tysk fortsættersprog på de gymnasiale uddannelser

I tysk fortsættersprog lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik og opnår et varieret ordforråd, der gør dig i stand til at diskutere ukendte og kendte emner på tysk.

Hvis du ikke har haft tysk i grundskolen, skal du have det som begyndersprog. Hvis du til gengæld har haft tysk i grundskolen, skal du i gymnasiet have det som fortsættersprog.

I tysk fortsættersprog på lærer du at forstå og deltage i samtale på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere tysksprogede tekster. Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og grammatisk korrekthed.

I tysk som fortsættersprog kommer du bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Hovedtræk i den kulturelle, politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945
  • Aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • Tekst- og casemateriale om tyske virksomheder
  • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og genrer
  • Kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold

Forskel på A-, B- og C-niveau
Flere af emnerne er de samme på både C-, B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med sværere tekster end på B-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde, hvor I har fokus på forskellige emner. Undervisningen foregår så meget som muligt på tysk.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Tysk på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have faget for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har tysk.

Du kan også tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx tysk A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med tysk fortsættersprog
Faget tysk fortsættersprog findes på disse gymnasiale uddannelser:

Hhx: Tysk fortsættersprog A, Tysk fortsættersprog B

Stx: Tysk fortsættersprog A, Tysk fortsættersprog B

Fælles valgfag: Tysk fortsættersprog C

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, om du har haft fx tysk fortsættersprog A på stx eller hhx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk fag på en eller flere eux-uddannelser
På en række erhvervsuddannelser med eux skal du have et andet fremmedsprog på C-niveau. Fx tysk. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.