gymnasiale uddannelser
Artikel

Bioteknologi på de gymnasiale uddannelser

Faget bioteknologi findes kun på A niveau. I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i både klassiske biologiske og kemiske emner.

Hvordan er celler bygget op? Hvorfor har vi brug for kulhydrater, fedtstoffer og proteiner? Hvad er et økosystem? Og hvordan virker enzymer? Det er blot et par af de spørgsmål, du bliver klogere på med bioteknologi i gymnasiet.       

Overordnet lærer du at forklare og benytte biologisk og kemisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Virus og cellers opbygning, funktion og vækst
 • Kemiske reaktionstyper og mængdeberegninger
 • Udvalgte uorganiske forbindelser og de organiske stofklasser, fx aminosyrer, alkoholer og carboxylsyrer
 • Enzymer og deres opbygning og funktion
 • Biokemiske forbindelser, fx proteiner og DNA samt biokemiske processer som fx fotosyntese
 • Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder principper for nedarvning og genetisk variation mv.
 • Menneskets fysiologi, herunder organsystemer, fordøjelsessystemet og menneskets forplantning
 • Immunsystemet, herunder vaccination, seksuelt overførte sygdomme og epidemier
 • Undersøgelse af et økosystem
 • Genteknologi, herunder gensplejsning og kloning
   

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Det eksperimentelle arbejde fylder ca. 20 procent af uddannelsestiden.

Eksamen
Du afslutter faget med en skriftlig og mundtlig prøve.

Faget indgår som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Hvis du afslutter bioteknologi A på stx, tæller det som, at du har afsluttet både biologi og kemi på B-niveau. Hvis du afslutter bioteknologi A på htx, tæller det som, at du har afsluttet biologi på B-niveau. Både kemi og biologi på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser, primært inden for det naturvidenskabelige område. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har biologi.

Du kan altid tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med bioteknologi
Faget biologi findes på stx og htx:  

Stx: Bioteknologi A

Htx: Bioteknologi A