højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Bioteknologi A - htx

I bioteknologi A på htx lærer du om biologisk produktion, miljø, medicin og sundhed. Der inddrages også viden og metoder fra andre fag – særligt kemi og matematik.

Fakta

Navn:
Bioteknologi A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et teknisk gymnasium
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Undervisningen i faget bioteknologi omfatter områder som cellebiologi, mikrobiologi, biokemiske processer, genetik og molekylærbiologi, genteknologi, evolutionsteori og fysiologi.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget bioteknologi lærer du blandt andet om bæredygtig energi- og fødevareproduktion, bioteknologisk anvendelse af virus, mikroorganismer, planter og dyr, om miljøteknologi og miljøbeskyttelse og bioetik.

Bioteknologi kan bidrage med bæredygtige og innovative løsninger på samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer, men rejser også etiske spørgsmål, som inddrages i undervisningen.

Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:

  • Virus og cellers opbygning, funktion og vækst
  • Kemiske reaktionstyper og mængdeberegninger
  • Udvalgte uorganiske forbindelser og de organiske stofklasser, fx aminosyrer, alkoholer og carboxylsyrer
  • Enzymer og deres opbygning og funktion
  • Biokemiske forbindelser, fx proteiner og DNA samt biokemiske processer som fx fotosyntese
  • Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder principper for nedarvning og genetisk variation mv.
  • Menneskets fysiologi, herunder organsystemer, fordøjelsessystemet og menneskets forplantning
  • Immunsystemet, herunder vaccination, seksuelt overførte sygdomme og epidemier
  • Undersøgelse af et økosystem
  • Genteknologi, herunder gensplejsning og kloning

Undervisningen er tilrettelagt med både teoretisk undervisning samt feltundersøgelser og arbejde i laboratoriet, hvor du afprøver den teoretiske viden i praksis. Det eksperimentelle arbejde udgør ca. 20 procent af undervisningen. Du vil skulle deltage i gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

Der inddrages digitale værktøjer i undervisningen fx til opsamling og behandling af data, modellering, bioinformatik og informationssøgning.

Du får en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og foregår på grundlag af et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en problemstilling, der har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer og inddrager eksperimentelt arbejde. Der gives mindst 24 timers forberedelsestid, og eksamen varer 30 minutter.

Du får en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig og skriftlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for bioteknologi A på www.uvm.dk.