Artikel

Beregning af gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen

Se, hvordan du udregner de karaktergennemsnit, som er relevante for dig, der søger en ungdomsuddannelse.

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse skal du bl.a. have mindst 2,0 i dansk og skriftlig matematik. Nedenfor kan du se, hvordan du beregner det gennemsnit.

Læs mere om adgangskrav til erhvervsuddannelserne

For at opfylde adgangskravene til en gymnasial uddannelse, skal du bl.a. opnå et bestemt karaktergennemsnit i de lovbundne prøver. Nedenfor kan du se, hvordan du beregner det gennemsnit.

Læs mere om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

For at opfylde adgangskravene til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse skal du også bestå folkeskolens afgangseksamen. Dit samlede gennemsnit af alle prøverne ved folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Fold alle afsnit ud

Beregning af gennemsnit i dansk og skriftlig matematik

Udregn dit gennemsnit i skriftlig dansk

Prøven i skriftlig dansk til folkeskolens afgangseksamen består af følgende tre prøver: retskrivning, læsning og skriftligt fremstilling. Du får en karakter i hver delprøve, men karaktererne vægter forskelligt. Nedenfor kan du se, hvor meget de forskellige karakterer vægter i det samlede karaktergennemsnit.

PrøvePrøvekarakter (eksempler)Vægt
Retskrivning725%
Læsning425%
Skriftlig fremstilling450%

Forklaring

Dine karakterer i retskrivning og læsning udgør hver 25 procent af den samlede karakter, mens din karakter i skriftlig fremstilling udgør 50 procent af den samlede karakter. Her kan du se et regneeksempel:

Regneeksempel

(7x0,25) + (4x0,25 ) + (4x0,50) = 4,75 i skriftlig dansk

 

Udregn dit gennemsnit i skriftlig matematik

Prøven i skriftlig matematik til folkeskolens afgangseksamen består af følgende to prøver: en prøve med hjælpemidler og en prøve uden hjælpemidler. Du får en karakter i hver delprøve, som hver vægter 50 procent:

PrøvePrøvekarakterVægt 
Matematik med hjælpemidler450%
Matematik uden hjælpemidler750%

Forklaring

Din karakter i matematik med hjælpemidler og din karakter i matematik uden hjælpemidler udgør hver 50 procent af din samlede karakter. Her kan du se et regneeksempel:

Regneeksempel

(4x0,50) + (7x0,50) = 5,50 i skriftlig matematik

 

Udregn gennemsnit af dansk og matematik for dig, der søger erhvervsuddannelse

Søger du en erhvervsuddannelse, er det gennemsnittet af dine karakterer i dansk (skriftlig og mundtlig) og din samlede karakter i skriftlig matematik, der er relevante:

PrøveKarakter (eksempel)Gennemsnit/samlet resultat
Dansk, mundtlig7

(7+4,75)/2=5,87

Dansk, skriftlig4,75 (samlet karakter)
Matematik, skriftlig5,50 (samlet karakter)5,50

Forklaring

Et af adgangskravene til en erhvervsuddannelse efter 9. klasse er, at du får mindst 2,0 i skriftlig matematik og dansk (skriftlig og mundtlig). Derfor skal du her beregne et gennemsnit af den samlede karakter i skriftlig dansk og karakteren i mundtlig dansk.

Beregning af gennemsnit i de lovbundne prøver

Sådan vægtes karaktererne i de lovbundne prøver

Søger du en gymnasial uddannelse, er det gennemsnittet af de lovbundne prøver, der er relevant. I skemaet nedenfor kan du se, hvordan de enkelte karakterer fra de lovbundne prøver vægter.

Lovbundne prøverKarakterens vægt
Dansk, mundtlig100%
Engelsk, mundtlig100%

Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

100%

Praktisk/musisk valgfagsprøve100%

Dansk, skriftlig

 
retskrivning25%
læsning25%
skriftlig fremstilling50%
Matematik, skriftlig: 
med hjælpemidler50%
uden hjælpemidler50%

Du skal starte med at beregne en karakter for hhv. skriftlig dansk og skriftlig matematik (se hvordan i afsnittet ”beregning af gennemsnit i dansk og skriftlig matematik”). Derefter kan du beregne gennemsnittet af alle de lovbundne prøver:

Lovbundne prøverPrøvekarakter (eksempel)
Dansk, mundtlig7
Dansk, skriftlig4,75
Matematik, skriftlig5,5
Engelsk, mundtlig7

Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

2

Praktisk/musisk valgfagsprøve10

Forklaring

Du lægger alle karaktererne sammen og dividerer med antallet af karakterer.

Regneeksempel

(7+4,75+5,50+7+2+10)/6 = 6,04 i de lovbundne prøver

Der rundes ikke op

Det samlede resultat rundes ikke op. Det vil sige, at hvis dit samlede resultat fx bliver 4,99, rundes ikke op til karakteren 5. 

Gennemsnit af folkeskolens afgangseksamen

For at opfylde adgangskravene til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse skal du også bestå folkeskolens afgangseksamen. Dit samlede gennemsnit af alle prøverne ved folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Se Hvad er folkeskolens afgangseksamen?