Artikel

Beregning af gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen

Se, hvordan du udregner de karaktergennemsnit, som er relevante for dig, der søger en ungdomsuddannelse.

For at opfylde adgangskravene til en ungdomsuddannelse, skal du bl.a. opnå bestemte karaktergennemsnit i visse af prøverne til folkeskolens afgangseksamen.

Når du udregner dit gennemsnit, skal du være opmærksom på, at karaktererne vægtes forskelligt.

Fold alle afsnit ud

Hvordan vægtes karaktererne i de lovbundne prøver?

Ikke alle karakterer vægter det samme. Det skal du være opmærksom på, hvis du vil udregne dit gennemsnit. I skemaet nedenfor kan du se, hvad de enkelte karakterer fra de lovbundne prøver vægter.

Lovbundne prøverKarakterens vægt
Dansk, mundtlig100%
Engelsk, mundtlig100%
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig100%
Dansk, skriftlig:  
retskrivning25%
læsning25%
skriftlig fremstilling50%
Matematik, skriftlig: 
med hjælpemidler50%
uden hjælpemidler50%

Gennemsnittet af dine karakterer i alle de lovbundne prøver er relevant som adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Gennemsnit af dine karakterer i dansk (skriftligt og mundtligt) samt af skriftlig matematik er relevante som adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvordan udregner du dit gennemsnit?

Når du skal udregne dit gennemsnit, kan du starte med at udregne gennemsnittet af dine karakterer i hhv. skriftlig dansk og skriftlig matematik. Du skal udregne det, man kalder vægtede gennemsnit.

Udregn dit gennemsnit i skriftlig dansk

Prøven i skriftlig dansk:

Karakter (eksempler)

Vægt af samlede gennemsnit

Retskrivning

7

25%

Læsning

4

25%

Skriftlig fremstilling

4

50%

Forklaring: Dine karakterer i retskrivning og læsning udgør hver 25 procent af den samlede karakter, mens din karakter i skriftlig fremstilling udgør 50 procent af den samlede karakter. Her kan du se et regneeksempel:

Regneeksempel: (7x0,25) + (4x0,25 ) + (4x0,50) = 4,75 i skriftlig dansk

Udregn dit gennemsnit i skriftlig matematik

Prøven i skriftlig matematik:

Karakter (eksempler)

Vægt af samlede gennemsnit

Matematik med hjælpemidler

4

50%

Matematik uden hjælpemidler

7

50%

Forklaring: Din karakter i matematik med hjælpemidler og din karakter i matematik uden hjælpemidler udgør hver 50 procent af din samlede karakter. Her kan du se et regneeksempel:

Regneeksempel: (4x0,50) + (7x0,50) = 5,50 i skriftlig matematik

Udregn gennemsnit af alle lovbundne prøver – for dig der søger gymnasial uddannelse

Nu har du udregnet en samlet karakter for hhv. skriftlig dansk og skriftlig matematik. Denne vægter nu det samme som de øvrige karakterer, og du kan udregne gennemsnittet af alle de lovbundne prøver:

Lovbundne prøver

Karakter (eksempel)

Dansk, mundtlig

7

Dansk, skriftlig

4,75  (samlet karakter)

Matematik, skriftlig

5,50 (samlet karakter)

Engelsk, mundtlig

7

Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

2

Forklaring: Du lægger alle karaktererne sammen og dividerer med antallet af karakterer.

Regneeksempel: (7+4,75+5,50+7+2)/5 = 5,25 i de lovbundne prøver

Udregn gennemsnit af dansk og matematik for dig, der søger erhvervsuddannelse

Søger du en erhvervsuddannelse, er det gennemsnittet af dine karakterer i dansk skriftligt og mundtligt samt din samlede karakterer i matematik skriftligt, der er relevant:

PrøveKarakter (eksempel)Gennemsnit/samlet resultat
Dansk, mundtlig7

(7+4,75)/2=5,87

Dansk, skriftlig4,75 (samlet karakter)
Matematik, skriftlig5,50 (samlet karakter)5,50

Nedrunding

Det samlede resultat rundes ikke op. Det vil sige, at hvis dit samlede resultat bliver fx 4,99 rundes ikke op til karakteren 5 men ned til karakteren 4. Dette kan have betydning for, om du opfylder kravet om et bestemt karaktergennemsnit i de lovbundne prøver, når du har søgt gymnasial uddannelse.

Gennemsnit af hele din afgangseksamen

Dit gennemsnit af hele folkeskolens afgangseksamen kan også være relevant for dig at vide. En bestået afgangseksamen er nemlig en del af adgangskravene til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Men dette gennemsnit vil stå på dit eksamenbevis.

Se Hvad er folkeskolens afgangseksamen?