gymnasiale uddannelser
Artikel

Afsætning på de gymnasiale uddannelser

Afsætning er et fag, der indgår i den merkantile studentereksamen (hhx). Her beskæftiger du dig bl.a. med strategi, købsadfærd og markedsanalyse.

I afsætning bliver du klogere på virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og på virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. 

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Makroforhold, der giver dig en viden om omverdensforhold nationalt og internationalt.
  • Internationaliseringsteori, som handler om markedsudvælgelse, internationaliseringsmodeller og kulturelle forhold.
  • Strategisk planlægning, hvor du fx lærer om virksomhedens interne forhold, konkurrence- og vækstforhold.
  • Efterspørgselsforhold, der bl.a. handler om markedets størrelse og målgruppevalg nationalt og internationalt.
  • Udbudsforhold, hvor du lærer om afgrænsning af markedet, brancheforhold og konkurrencesituation.

Målet med afsætning er bl.a., at du bliver i stand til at afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds afsætning – dvs. salg. Du lærer at bruge afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber. Du kommer også til at arbejde med at indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans i forskellige sammenhænge.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning. Du kommer til at arbejde med autentiske cases, og der inddrages både virksomhedsbesøg og gæstelærere i undervisningen.

Eksamen
B-niveau: Mundtlig prøve

A-niveau: Mundtlig og skriftlig prøve

Gymnasiale uddannelser med afsætning
Afsætning på B-niveau er obligatorisk på hhx, mens afsætning på A-niveau indgår i flere studieretninger eller kan vælges til.

Se her hvilke niveauer du kan få afsætning på:

Afsætning A

Afsætning B

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en række eux-uddannelser
Afsætning er desuden obligatorisk på en række eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.