højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Afsætning B - hhx

Faget giver dig bl.a. viden om strategi, markedskommunikation og afsætningsledelse. Du beskæftiger dig med virksomhedens beslutninger om markedsføring over for omverdenen.

Fakta

Navn:
Afsætning B - hhx
Type:
Fag på højere handelseksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du lærer at udarbejde en samlet markedsføringsstrategi, der tager højde for faktorer som konkurrenceforhold, prisfastsættelse og købsadfærd.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget afsætning B lærer du at identificere, formulere og behandle de grundlæggende udfordringer i en virksomheds afsætning, og du får undervisning i at anvende simple afsætningsøkonomiske modeller.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får en forståelse for, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning, og du lærer at indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold. Herudfra lærer du at udarbejde et elementært afsætningsøkonomisk ræsonnement. Det kan fx være en karakteristik af markedet inden for en bestemt branche.

Du får undervisning i emner som fx:

  • Makroforhold, der handler om omverdensforhold.
  • Internationalisering, hvor du lærer om virksomhedens interne forhold i relation til udvælgelse af marked.
  • Interne forhold og strategi i en virksomhed.
  • Efterspørgselsforhold, som bl.a. giver dig en viden om markedets størrelse, målgruppevalg og købsadfærd på markedet.
  • Udbudsforhold, som handler om markedsafgrænsning og konkurrencesituationen.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde og gruppe- og klasseundervisning. En del af undervisningen tager udgangspunkt i autentiske cases og foregår i tæt samarbejde med virksomheder. Du vil komme på virksomhedsbesøg og klassen vil få besøg af gæstelærere.

It indgår i undervisningen i form af internet og tekst- og præsentationsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af følgende to prøveformer:

Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

En mundtlig prøve, som består af en præsentation af arbejdet med en virksomhed i et sammenhængende undervisningsforløb samt et ukendt tekstmateriale på 1-2 sider. Eksamen varer i alt ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for afsætning på B-niveau er 225 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for afsætning på B-niveau på hhx er 225 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for afsætning B i bilag 8 i hhx-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Afsætning B, HHX Fjernundervisning 2620 Albertslund