højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Afsætning A - hhx

I afsætning A lærer du at arbejde med strategi, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse for alle typer af virksomheder på nationalt og internationalt plan.

Fakta

Navn:
Afsætning A - hhx
Type:
Fag på den merkantile handelseksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du lærer at vurdere, om et marked er attraktivt og at tage højde for faktorer som købsadfærd, prisfastsættelse og produktudvikling.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget afsætning A lærer du at arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske problemstillinger, og du får en forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv.

Ud fra kendskabet til afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Det kan fx være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter i et andet land.

Du får bl.a. undervisning inden for områder som:

  • Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder
  • Forretningsmodeller
  • Internationaliseringsmodeller
  • Segmentering, målgruppevalg og positionering både nationalt og globalt
  • Marketingplanen både nationalt og glovalt

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppearbejde og klasseundervisning. En del af undervisningen tager udgangspunkt i autentiske cases og foregår i tæt samarbejde med virksomheder. Du vil komme på virksomhedsbesøg, og klassen vil få besøg af gæstelærere. 

I afsætning på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i undervisningen i form af internet, tekst- og præsentationsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Eksaminationstiden for den mundtlige prøve er ca. 30 minutter, og der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Grundlaget for den mundtlige prøve er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for afsætning på A-niveau er 335 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for afsætning på A-niveau på hhx er 335 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for afsætning A hhx på uvm.dk