pudslespilsbrikker samles på lysbord
Artikel

Dispensation til optagelse på videregående uddannelse

Hvis du ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse, men ikke opfylder de formelle krav, har du i en række tilfælde mulighed for at søge dispensation fra optagelsesreglerne.

Ønsker du at søge dispensation, skal du altid søge oplysninger ved det uddannelsessted, du ønsker at søge optagelse hos. Vær opmærksom på, at når du søger dispensation, skal der være tale om særlige forhold, som du skal kunne dokumentere. Det er vigtigt, at du søger i god tid inden ansøgningsfristen.

Fold alle afsnit ud

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen

Hvis du ikke har den krævede adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået – og kan dokumentere - tilsvarende kvalifikationer, kan du søge dispensation.

Ansøgning om optagelse med særlig tilladelse vurderes i forhold til den konkrete uddannelse, du søger optagelse på.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet

Optagelse kræver på nogle uddannelser et specifikt karaktergennemsnit ved den adgangsgivende eksamen. Karakterkravet kan gælde både i kvote 1 og kvote 2.

Hvis du ikke opfylder de krævede karakterkrav, kan du søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer.

Andre særlige forhold

En række andre forhold kan give dispensation fra optagelsesreglerne. Det kan være, at du pga. særlige forhold som fx alvorlig sygdom, trafikuheld eller dødsfald i familien har opnået et dårligere karaktergennemsnit end forventet, eller du har overskredet tidsfristen for ansøgning.

Du skal også søge dispensation, hvis du ønsker at søge optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været tilmeldt, men hvor uddannelsesstedet har meldt dig ud, fordi du fx ikke har overholdt kravet om studieaktivitet eller ikke har flere eksamensforsøg.

Undersøg mulighederne

Du kan undersøge dine muligheder for dispensation på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Forhold uden mulighed for dispensation

Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente at få dispensation fra optagelsesreglerne pga. forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller manglende overholdelse af tidsfrister.

Hvor behandles ansøgninger om dispensation?

Din ansøgningen bliver behandlet af det uddannelsessted, du søger optagelse på.

Hvis du søger dispensation til optagelse på flere uddannelser/flere uddannelsessteder, skal du uploade en dispensationsansøgning plus relevant dokumentation for hver ansøgning på Optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er normalt 15. marts kl. 12.00, men undersøg i god tid inden ansøgningsfristens udløb det ønskede uddannelsessteds praksis for dispensation. Dette gælder også, hvis det er den samme uddannelse, du søger ved flere uddannelsesinstitutioner.

Få mere at vide

På det enkelte uddannelsessteds hjemmeside kan du se, hvordan du søger dispensation.