Viden i spil - tema

Viden i spil

Inden for det vejledningsfaglige felt bidrager en række videnspersoner, både praktikere, undervisere og forskere, løbende til udvikling og udforskning af faget. I viden på spil får de ordet, så delkonklusioner og erfaringer fra fx netværk, konferencer og igangværende forskning hurtigt kan komme praksisfeltet til gode.