Cocade - et EU-projekt om vejledning
Videnscenter artikel

Drømmen om lige adgang til vejledning

EU-projekt om vejledning i kollektive sammenhænge.

Afdelingen for Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på Københavns Professionshøjskole deltager p.t. i ERASMUS+ projektet ”DEveloping CAreer COunselling services in integrated spaces”, der strækker sig over 18 måneder, fra september 2017 til februar 2019.

Artiklen er skrevet af Inger-Lise Vanja Lund Petersen og Lene Poulsen, som begge er lektorer ved Københavns Professionshøjskole.

Livslang vejledning til alle borgere

Drømmen om lige adgang til vejledning for alle er fundamentet for Cité des métiers arbejde. Allerede i 1993, altså 11 år før EU Resolutionen om Livslang Vejledning fra 2004, der proklamerede at ”Alle europæiske borgere bør have adgang til vejledning på alle stadier af livet”, blev Cité des métiers grundlagt i Paris.

Den internationale sammenslutning Cités des métiers, som er projektansvarlig for ERASMUS+ projektet ”DEveloping CAreer COunselling services in integrated spaces”, tilbyder gratis, anonym vejledning til alle interesserede i en kollektiv kontekst.

Livslang vejledning til alle borgere, om de har opholdstilladelse, er iværksættere, studerende, seniorer eller arbejdsløse. Alle har ret til vejledning.

Et mangfoldigt vejledningsmiljø

Organiseringen er et patchworktæppe af vejledere fra diverse vejledningsordninger, der arbejder sammen om at byde ind med deres ekspertiser. Vejlederne kommer fra så forskellige aktører som fx arbejdsformidlingen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder etc. og byder ind med deres arbejdskraft et par dage om ugen hver.

Vejlederne skal lære hinandens kompetencer og arbejdsfelter at kende samt fortsat udvikle nye måder at samarbejde på i en kollektiv kontekst. Derved skabes der gode muligheder for at målrette indsatsen til brugernes behov.

 

Kollektiv og individuel temavejledning

vcv-kollektiv vejledning

Vejledningen i et Cité des métiers er dels tilrettelagt som individuel vejledning ved tematiske borde (fx valg af videregående uddannelse, iværksætteri, jobsøgning etc.), dels som en form for kollektiv vejledning i klubber og atelier.

I klubberne mødes man ca. én gang om måneden, hvor en vejleder faciliterer refleksion over diverse udbudte emner som fx ”Immigrant i arbejde”, ”Kunstner og selvstændig”.

Atelierne består af vejlederoplæg om diverse emner, fx ”At skabe en karriere”, ”At skifte spor”, hvor der er mulighed for debat og spørgsmål.

Projektets formål og deltagere

Formålet med projektet ”DEveloping CAreer COunselling services in integrated spaces” er en professionalisering af vejlederkompetencer samt en styrkelse af eksternt partnerskabssamarbejde i kollektive vejledningsordninger.

Der er 8 partnere i COCADE-projektet, der foruden Københavns Professionshøjskole tæller Business foundation for Education i Bulgarien, Espaco t fra Portugal samt Cités des métiers i Paris, Normandiet, Porto, Torino og La Réunion.

Videndeling og netværksdannelse giver bedre vejledning

Fra Københavns Professionshøjskole byder vi ind med inspiration til kompetenceudvikling med afsæt i en vejledning, der er tilrettelagt både ud fra den individuelle samtale samt kollektiv vejledning i Atelier og Klubber.

For os har mødet med et tværsektorielt vejledningscenter været interessant og inspirerende. De udefra kommende vejledere i Cité des métiers, bliver aflønnet af deres respektive vejledningsordninger de dage de arbejder i Cité des métiers.

Det kan lade sig gøre, fordi vejledningsaktørerne i Frankrig er enige om, at videndeling og netværksdannelse mellem vejledere fra forskellige instanser og institutioner er afgørende for, at modtagerne af vejledningen får den mest optimale hjælp. 

Inger-Lise Vanja Lund Petersen

Lektor, Videreuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Se LinkedIn profil

Lene Poulsen

Lektor, Videreuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Se LinkedIn profil

CoCaDe

CoCaDe tilbyder gratis, anonym vejledning til alle interesserede i en kollektiv kontekst.

Læs mere om projektet.

VCV-projekt CoCaDe