Vejledningsmetoder i praksis

I dette tema ser vi på, hvordan forskellige vejledningsmetoder bliver brugt rundt omkring i vejlederlandskabet, og hvordan vi kan arbejde multiteoretisk i vejledningen.