Videnscenter artikel

God tid gør forskellen

eVejledning tilbyder digital procesvejledning til voksne, som gerne vil finde en anden retning i arbejdslivet. ”Tjek dit arbejdsliv” (TDA) er blevet en stor succes. Men hvad er det der gør, at lige dette koncept er særligt attraktivt for de voksne vejledningssøgende? Vi har talt med en af initiativtagerne bag projektet.

Af: Benedicte Balle Hansen, 2023

En almindelig arbejdsdag for eVejleder Vicki Bruhn, består ofte af Tjek dit arbejdsliv-samtaler med voksne på 25 år og derover. Sammen med syv andre kolleger varetager hun vejledningssamtaler med voksne vejledningssøgende, som går med tanker om, at der skal ske noget nyt med karrieren. De har brug for en professionel sparringspartner til at fortælle om mulighederne, og sparre om hvordan målet kan nås. 

Tit er udsagn som ”Endelig har jeg fundet et sted, hvor der er nogen, der kan hjælpe mig med alle mine tanker om jeg skal noget andet”, noget af det første vejlederen hører i en TDA-samtale. Samtalerne er gratis og foregår enten på Zoom eller på telefon, det er op til den vejledningssøgende. Man kan få op til tre Tjek dit arbejdsliv-samtaler med den samme vejleder, og det er typisk, at der går 3-4 uger mellem samtalerne. De fleste tager som minimum to samtaler, nogle kun en og en del tager alle tre samtaler.

 

Målgruppe for Tjek dit arbejdsliv-samtaler

Målgruppen for Tjek dit arbejdsliv er voksne med erhvervserfaring. De fleste er i 30'erne (34 %) og 40'erne (23 %). Om målgruppen fortæller Vicki, at de havde forventet flere ufaglærte, men dem er der ikke mange af (15 %). I stedet er der mange med uddannelser inden for velfærdsområdet, dvs. pædagoger, lærere og sygeplejersker, men også en del med kandidatuddannelser. Der er flest kvindelige vejledningssøgende (69 %).

De vejledningssøgende spørger de sig selv ”Skal jeg fortsætte med det her? Jeg er ikke rigtigt glad længere, jeg tror jeg kan noget andet og vil gerne noget andet. Hvad er egentligt mine muligheder?”. De vejledningssøgende har allerede reflekteret en del over deres karriere, inden de henvender sig til eVejledning. Men de har typisk lidt svært ved at få struktur på alle deres refleksioner og med at gennemskue, hvordan de griber processen med en karriereændring an.

Ofte møder vejlederne mange begrænsninger hos de voksne. Det er typisk økonomiske og geografiske begrænsninger, men også tit en begrænsning i, hvor lang tid man vil bruge på uddannelse. Foruden de udfordringer der kan være ved at "komme i skole" igen. 

Som TDA-vejleder kan man godt tænke ”Uha, det er stort, hvordan kommer jeg videre med det?". Men så er det også, at man skal tænke ”Det er ikke mig, der skal løse det her, det er mig, der skal være sparringspartner. Så vi må tage det bid for bid og se på, hvordan vi kan få kigget på det, som den pågældende har brug for”, fortæller Vicki.

 

Tid, proces og opfølgning

De voksne får den tid de har brug for i samtalerne. TDA-vejlederne kan mærke, at det allervigtigste for de voksne er, at de møder en der netop har god tid til at lytte til alle deres tanker. Via samtalerne kommer der struktur på tankerne. Selvom den voksne måske vælger at tage én samtale, er de taknemmelige over, at der var en, der lyttede til hele deres fortælling. Vicki siger: 

”Det er vejledning som al anden vejledning, de vejledningsfaglige principper, tilgange og teorier er de samme. På den måde er der ikke nogen forskel som sådan. Det, som gør forskellen, er god tid. Jeg er overbevist om, at det også er det som gør, at den vejledningssøgende trækker vejret og får skuldrene ned. Her er en der vil lytte og vil give sig al den tid der er nødvendig for, at jeg får sat ord på det her. Jeg tror simpelthen det er det, der er den afgørende forskel”

Herudover er de voksne glade for, at samtalerne kan strække sig over en længere periode. De tilbagevendende samtaler gør vejledningen til en proces, og det er også vigtigt, at de voksne ser vejledningen på den måde. Der er ikke noget, der skal afrundes i en samtale alene.

"Vi når ikke nødvendigvis i mål ved den første samtale. Men vi kan aftale, hvad skal der ske til den næste samtale. Der skulle gerne blive et billede hos den vejledningssøgende af, at det her er en proces, og man skal arbejde igennem den her proces. Der skal ske noget i mellem samtalerne”, fortæller Vicki.

En tredje ting, som de voksne oplever som positivt, er, at konceptet lægger op til, at der bliver fulgt op på tingene. Der er en forventning om, at både den voksne og eventuelt vejlederen er aktive og undersøger nogle ting inden næste samtale. Vicki formulerer det på denne måde: ”Der er noget, der bobler, noget de skal tænke videre over og handle på”

 

Vejledningstilgang og værktøjer

Forud for et TDA-forløb får vejledningssøgende tilsendt en video om uddannelsessystemet, så de har en grundlæggende systemforståelse, som selve samtalen kan stå ovenpå. Herudover får de et samtaleoplæg, hvor de kan skrive notater undervejs, fx om hvad der er vigtigt for dem, hvad de synes er spændende, hvad deres udfordringer er, hvad de ved om uddannelsen/jobbet, hvad de skal undersøge nærmere. På den måde begynder processen, allerede inden samtalerne begynder.

Karrierelæring
Vejledningstilgangen og metoderne/værktøjerne i Tjek dit arbejdsliv-samtalerne er nøje udvalgt til målgruppen. Vejledningstilgangen er meget inspireret af Bill Laws karrierelæringstilgang, hvor den vejledningssøgende ud fra forskellige aktiviteter "opdager", "ordner", "fokuserer" og "forstår". Vejlederne i TDA bruger tilgangen til at få de voksne til at kigge indad og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, og hvorfor det er vigtigt for dem. Og til at få de voksne til at kigge udad og se, hvad er der af muligheder derude. Herefter skal disse "findings" sorteres, og den voksne skal finde ud af, hvad det er man vil gå videre med at undersøge. Vejlederen kan hjælpe med at få sorteret i alle mulighederne, finde ud af, hvad der kan være konkret og realistisk.

Værdier
I samtalerne bliver der talt meget om værdier. Vicki fortæller, at hun sætter en lille øvelse i spil, som de kan lave til den efterfølgende samtale. Øvelsen handler om, at få defineret de fem vigtigste værdier for den voksne. De voksne synes det er rart, at finde ud af konkret, hvad der er vigtigt for dem, og hvorfor det er vigtigt for dem. Listen over værdier kan så bruges til en tjekliste, når man finder noget, som man synes er spændende. Sådan at man ikke bare løber bevidstløs efter noget der lyder umiddelbart spændende, men at man også lige stopper op og ser på om det får opfyldt det, som er på ens liste over værdier, fortæller Vicki.

Parkeringspladsen fra samskabende vejledning 
Under samtalerne benytter vejlederne sig også af ”Parkeringspladsen”, inspireret af samskabende vejledning (Marianne Tolstrup). Den bruges til at fortælle vejledningssøgende, at de muligvis ikke kan nå rundt om det hele i en samtale, så nogle ting bliver ”parkeret”, og så vender de tilbage til det i en efterfølgende samtale. På den måde skaber vejlederen noget struktur på samtalerne, hvilket de vejledningssøgende er glade for, da de netop har så mange tanker og indfaldsvinkler.

 

Baggrunden for Tjek dit arbejdsliv

Tjek dit arbejdsliv-tilbuddet var egentligt tiltænkt ufaglærte og blev til ud fra en viden om, at voksne har brug for mere processuel vejledning. Det kom frem i EVA-rapporten Vejledning til ufaglærte voksne i beskæftigelse (2021). EVA pegede på, at det daværende tilbud om vejledning til ufaglærte var utilstrækkeligt og usynligt. EVA anbefalede blandt andet, at vejledningen til voksne skal være længerevarende, den skal være mere håndholdt, og den skal være til rådighed, når den voksne har behovet.

På den baggrund kørte eVejledning i 2021 TDA-samtaler som pilotprojekt. Det blev en succes, og er nu et fast vejledningstilbud i eVejledning.

Siden Tjek dit arbejdsliv blev lanceret i oktober 2021, har eVejledning haft 950 TDA-samtaler. Tallet er stigende, og nu er der mellem 50 og 60 TDA-samtaler pr. måned. Disse tal har overrasket TDA-vejlederne positivt, og det er også en af årsagerne til, at TDA-vejlederteamet er udvidet fra 4 til 8 vejledere.

 

Tjek dit arbejdsliv-vejlederne har hentet inspiration fra følgende steder:

Undersøgelser og tal om voksnes karriereveje

EVA rapport (2021): Vejledning til ufaglærte voksne i beskæftigelse

STAR (2021): Rapport om uddannelse og sporskifte hele livet

Fakta fra Arbejdsmarkedsbalancen

 

Vejledningsteorier og metoder

Bill Laws karrierelæringsteori

Inger-Lise Lund Petersen: Eksistentiel vejledning, Dansk Psykologisk Forlag

Marianne Tolstrup: Samskabende vejledning

Artikler på ug.dk: 

Videre som voksen

Overvejer du at skifte job eller branche

 

Kompetenceafklaring, iværksætteri og eksistentielle dilemmaer

NVL: Kompetenceafklaring: Karrierevejlednining af voksne (Baggrundsforståelse for vejledere i.f.t. hvordan man kan arbejde med kompetencer)

Anne Skare (2022): Drop karrierestigen - fremtiden efterspørger helt andre kompetencer

(Baggrundsforståelse for vejledere: At bruge sine kompetencer på samme branche eller erhverv. Berige sig selv med nye arbejdsopgaver i samme job eller virksomhed)

Håndbog i kortlægning af kompetencer (Baggrundsforståelse for vejledere i.f.t. at arbejde med kompetencer)

 

Iværksætteri

De 98 kommuners erhvervsservice

Skabeloner til virksomhedsplan, budgetlægning m.m. på Virksomhedsguiden

 

Eksistentielle dilemmaer

Podcasts:

Syddansk Universitet: Karriereland podcast 

Zetland: Rie Thomsen om det gode liv

Zetland: Rie Thomsen om karriere og uddannelsesvalg