Vejledning til jobskiftere
Artikel

Overvejer du at skifte job eller branche?

Her kan du få input, hvis du overvejer at lave noget andet i dit arbejdsliv end hidtil, uanset, hvordan din nuværende situation ser ud. Få hjælp til selvhjælp, hvis du overvejer at skifte job eller branche.

Der kan være flere årsager til at skifte job.

Det kan fx være nødvendigt, hvis du bliver sagt op, hvis du er blevet syg eller du af andre grunde ikke længere kan arbejde inden for dit gamle fag. Eller fordi du ønsker at prøve noget nyt.

Uanset hvad, er det en stor beslutning, som du skal arbejde med, inden du kan føre din plan ud i livet.

Fold alle afsnit ud

Din nuværende uddannelsesbaggrund og joberfaring

Uddannelsesbaggrunde og praktiske erfaringer fra tidligere jobs kommer automatisk i spil ved skift til ny karriere.  Enten som direkte adgang til en ny branche, eller som udgangspunkt for en uddannelse hen imod branchen.

Brug derfor noget tid på at indsamle viden om og få styr på, hvad du allerede kan. Man kan som regel en del mere, end man selv tænker over til hverdag.

Skriv ned, hvad du er god til og glad for at lave. Få hjælp af dit netværk, din familie, kolleger, naboer eller andre. Spørgsmål som ”Hvornår har du set mig være mest glad for det, jeg har lavet?” eller Hvad synes du jeg er bedst til? kan give dig et nyt billede af dig selv og dine kompetencer.

Prøv også at tænke over spørgsmål som: "Kender du nogen med et job, du synes lyder spændende? Har du nogen drømme om job/uddannelse som har været lagt til side? Har du særlige evner? Hvilke opgaver har du været mest glad for?"

Du skal derefter tage stilling til om dit jobskifte kræver mere uddannelse, eller om du vil kunne søge job direkte. Måske kan du have gavn af at bruge et redskab som Min Kompetencemappe til at få et overblik. Overblikket skal du bruge i jobsøgningsprocessen og i forhold til at søge optagelse på og evt. få merit på en uddannelse.

Hvis du er på bar bund, kan du finde inspiration i Jobkompasset.

Brug Adgangskortet, hvis du vil undersøge adgangen til videregående uddannelse på baggrund af en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Er der job til mig?

Er du interesseret i at vide noget om jobmulighederne inden for et fag eller en bestemt branche, kan du på UG finde information om de aktuelle muligheder for job i et fag. Se i jobartiklerne efter Aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

A-kasser, fagforeninger og jobcentret kan hjælpe med viden om lokale jobmuligheder.

Det er også godt at bruge sit netværk. Måske kender du nogle der arbejder inden for faget eller branchen. Kig også i jobdatabaser som fx jobnet.dk og jobzonen.dk.

Husk at arbejdsmarkedet og jobmulighederne forandrer sig hele tiden. Man kan aldrig vide med sikkerhed, om der er job efter endt uddannelse eller i fremtiden i det hele taget.

Mere uddannelse?

Hvis dit karriereskift kræver mere uddannelse - eller måske en helt ny uddannelse, skal du undersøge, om du opfylder adgangskravene. Det afgør den skole, du søger optagelse på. Uddannelsesstedet kan også vurdere, om dine nuværende kvalifikationer kan erstatte hele eller dele af den nye uddannelse.

Man kan ikke forudsige dine konkrete jobmuligheder, efter endt uddannelse. Spørg på skolen, hvordan de ser på fremtiden. For at få en idé om muligheder, beskæftigelse, løn mm, kan du også bruge Uddannelseszoom.

Læs om de enkelte uddannelser på ug.dk og find oplysninger på skolens hjemmeside.

Hænger det sammen økonomisk?

Økonomien spiller en vigtig rolle. Der er ofte hus, børn, bil og meget andet, som kan gøre det uoverskueligt at gå i gang med en uddannelse. Prøv at tænke mere langsigtet. Hvis en uddannelse kan føre til et job med en god løn, kan det være en fornuftig investering at uddanne dig, selvom det betyder, at du fx i en periode skal leve af SU. Når du overvejer økonomien under uddannelse, skal du også tænke på, at det kan betyde ændringer i skatten, mulighed for fritidsarbejde, SU-lån,  ændringer i størrelsen af boligsikring, samt mulig friplads i daginstitutioner. Dette kan være med til at gøre perioden under uddannelse mulig.

Tal situationen igennem med din ægtefælle/samlever eller andre, der kender dig godt.

I nogle situationer skal du snakke med dit lokale jobcenter. Det gælder, hvis du er ledig og ønsker uddannelse, er revalidend eller vil undersøge muligheden for at blive voksenlærling.

Er jeg for gammel til uddannelse?

Det er meget få uddannelser, der har en øvre aldersgrænse for ansøgere. På langt de fleste uddannelser vil du møde andre voksne blandt de studerende, selvom de unge vil være i flertal.

Hvis du skal tage en dyb indånding for at nærme dig en skole igen, skal du huske, at du som voksen med erfaringer i bagagen har mange andre kvalifikationer at trække på, som du kan bruge til at forstå fag og emner på en anden måde, end da du sidst gik i skole. Du kan være motiveret på en ny måde.

Inspiration

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...

Deltag i uddannelse, samtidig med at du søger job.

Vejleder med headset
Vejleder med headset

Få vejledning og sparring om dine muligheder for mere uddannelse.