Videnscenter artikel

Nordplus-projekt: Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektets formål har været at give et vejledningsbidrag til et område, der ofte mangler fokus på, nemlig karrierevejledning i arbejdslivet og voksnes karriereudvikling.

Nordplus har i samarbejde med Nordisk Netværk for Voksnes Læring og med støtte fra Nordisk Ministerråd udgivet rapporten Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet - materiale til inspiration og refleksion. Rapporten tager udgangspunkt i projektet Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet, som var et 2½ årigt udviklingsprojekt fra 2019 til 2022.

Projektet tog udgangspunkt i, at kravene til arbejdstagere hurtigt ændrer sig, hvilket betyder behov for omstilling, kompetenceudvikling og karriereskift. Med projektet ville man i stedet for at se på samfundets behov se på, hvordan voksnes egne valg, interesserer og værdier kan inddrages og bruges i forhold til arbejdslivet. I projektet er der fokus på, at der i karriereudvikling og karriereskift er brug for vejledning og spiller en væsentlig rolle i de voksnes forandringsprocesser. 

I rapporten kommer man ind på emner som fremtidens arbejdsmarked og arbejdsliv, karriere- og kompetenceforståelse, livssituationer, transitioner og motivation, redskaber og metoder i karrierevejledning af voksne, refleksioner og forslag til fokuspunkter ved vejledning af voksne. Resultaterne fra projektet er opdelt på tre hovedresultater, hhv. om karriereveje ud fra cases, karrierevejledning og om et evalueret og tilrettet kursusprogram inden for emnet karrierevejledning af voksne i arbejdslivet.

Læs mere om projekt Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet her.

Rapporten Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet - materiale til inspiration og refleksion