enkeltfag på Syddansk Universitet
Kursus

Jura på deltid (bachelor og kandidat) (enkeltfag på SDU)

Du kan læse den 3-årige bacheloruddannelse i jura på deltid over 5 år og den 2-årige kandidatuddannelse på deltid over 3 år.

Fakta

Navn:
Jura på deltid (bachelor og kandidat)
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
5 år på deltid / 3 år på deltid
ECTS:
180/120
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav/bestået bacheloruddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Jura på deltid (bachelor) kvalificerer dig til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura. Jura på deltid (kandidat) kvalificerer dig til at søge beskæftigelse i retssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du kan læse den 3-årige bacheloruddannelse i jura på deltid over fem år, hvor du får indsigt i emner som fx familie- og arveret, kriminalret, folkeret samt EU-ret og selskabsret.

Efter bestået bacheloruddannelse kan du læse kandidatuddannelsen i jura på deltid over 3 år.

Undervisningen på både bachelor- og kandidatniveau tilrettelægges som holdundervisning på lørdage. Det er muligt at læse uddannelsen som fjernstudie.

Uddannelsen kan udbydes af Syddansk Universitet i Odense, men udbydes ikke nødvendigvis hvert år.

Eksamen

Hvert fagelement afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Bemærk, at både bachelor- og kandidatuddannelsen også kan tages som en gratis fuldtidsuddannelse på henh. 3 år og 2 år.

Fagoversigt

Jura på deltid (bachelor) er opdelt i tre dele med forskellige fagområder.

Første del varer 2 år og indeholder følgende emner:

 • Familie- og arveret
 • Juridisk metode
 • Forvatningsret
 • EU-ret
 • Forvaltningsret

Anden del varer 1½ år og indeholder følgende emner:

 • Formueret 1
 • Obligationsret
 • Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse
 • Kriminalret

Tredje del varer 1½ år og indeholder følgende emner:

 • Folkeret
 • Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi
 • Selskabsret
 • International Private Law and International Trade Law
 • To valgfag

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Jura på deltid (kandidat) varer 3 år og indeholder følgende fag og fagelementer:

 • Skatteret (10 ECTS)
 • Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS)
 • Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS)

Du skal desuden tage et erhvervsøkonomisk eller nationaløkonomisk fag (10 ECTS) af relevans for forståelsen af juridiske problemstillinger.

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse i en bestemt retning og kan vælge mellem forskellige juridiske valgfag.

Varighed

Jura på deltid (bachelor) varer 5 år på deltid og har et omfang af 180 ECTS.

Jura på deltid (kandidat) varer 3 år på deltid og har et omfang af 120 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på jura på deltid (bachelor) skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

For at blive optaget på jura på deltid (kandidat) skal du have have en dansk bacheloruddannelse i jura.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen er 450 kr. pr. ECTS.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2023
30. juni 2025
Jura Meritordningen på deltid Weekendundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Jura på deltid bachelor (enkeltfag på 2.+ 4.+ 6.+ 8. semester) Weekendundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
31. januar 2026
Jura på deltid Kandidat Weekendundervisning 5230 Odense M