højere handelseksamen - hhx
Gymnasial uddannelse

Erhvervsjura B - hhx

I erhvervsjura på B-niveau lærer du at identificere juridiske problemstillinger, du arbejder med de juridiske grundprincipper, og du lærer at foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

I erhvervsjura B lærer du at forstå det demokratiske medborgerskab. Du får en demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik, samt digital dannelse. Faget tager afsæt i det danske retssystem, mens du også får indblik i internationale retskilders indflydelse på dansk ret i hovedtræk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget erhvervsjura B lærer du at identificere juridiske problemstillinger gennem forståelse af de juridiske grundprincipper, særligt i relation til erhvervsvirksomheder – både nationalt og internationalt. Du lærer desuden at inddrage juridisk metode i forbindelse med forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:  

  • forstå det demokratiske medborgerskab
  • forstå juridiske grundprincipper og begreber og derigennem at demonstrere viden om fagets identitet og metode
  • anvende relevante retskilder
  • foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning
  • foretage et juridisk ræsonnement, herunder kunne anvende den juridiske metode til at identificere, analysere, diskutere og
  • vurdere innovative forebyggende løsninger på problemstillinger
  • foretage juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag
  • udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende
  • anvende juridisk terminologi


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde omkring afgrænsede juridiske problemstillinger.

I slutningen af undervisningsforløbet arbejder du med et afsluttende forløb med fokus på udfordringer i forbindelse med virksomhedens etablering, drift og/eller ophør. Forløbet afsluttes med en synopsis, der udarbejdes individuelt. I synopsen strukturerer du de særlige juridiske problemfelter, som du ønsker, skal diskuteres til eksamen.

Eksamen
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af dels din synopsis og dels et ukendt tekstmateriale.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Hvis du ønsker at tage faget uden for en almindelig gymnasial uddannelse, kan du undersøge, om det er muligt at tage det som hf-enkeltfag eller som GS-fag. Der er vigtige forskelle på at læse et fag som enkeltfag eller via et GS-forløb.

Læs mere om hf-enkeltfag og gymnasial supplering (GS).

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for erhvervsjura på B-niveau på hhx er 200 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for erhvervsjura B på uvm.dk