enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Samfundsfag C - hf-enkeltfag

I samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får undervisning inden for følgende områder:

  • sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C i bilag 15 i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. august 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
17. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
19. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
15. august 2016
8. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
15. august 2016
11. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
18. august 2016
11. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5500 Middelfart
*
19. august 2016
19. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. august 2016
5. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
1. oktober 2016
11. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
8. december 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
16. maj 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
18. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Aftenundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Samfundsfag C - hf-enkeltfag Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
20. januar 2017
16. maj 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
14. august 2017
11. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
11. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
15. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
15. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
21. december 2017
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund