enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Samfundsfag C - hf-enkeltfag

I samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. august 2024
29. november 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4900 Nakskov
*
6. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Aftenundervisning 2650 Hvidovre
*
6. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Aftenundervisning 2650 Hvidovre
*
6. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Aftenundervisning 2770 Kastrup
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
29. november 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
29. november 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
12. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
10. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
10. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
12. august 2024
27. juni 2025
Samfundsfag Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
20. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
9. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
9. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
19. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
13. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
29. november 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
19. august 2024
6. december 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2024
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2025
17. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
9. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
20. januar 2025
15. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C