enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Samfundsfag C - hf-enkeltfag

I samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8920 Randers NV
*
15. august 2022
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2022
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2023
10. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2023
10. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
23. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. marts 2023
4. december 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
3. december 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
15. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
5. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
12. august 2023
4. december 2023
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. oktober 2023
12. maj 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
7. januar 2024
18. maj 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
4. marts 2024
30. november 2024
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa