enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Samfundsfag C - hf-enkeltfag

I samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler


Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. marts 2020
2. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. marts 2020
2. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. maj 2020
19. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
17. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
2. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
11. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
11. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
30. november 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
27. november 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
17. august 2020
21. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
16. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
30. november 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
27. november 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
19. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. august 2020
7. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. september 2020
9. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
28. september 2020
18. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
17. december 2020
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. november 2020
4. december 2020
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
1. januar 2021
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2021
20. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
7. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6270 Tønder
*
7. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
7. januar 2021
7. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
1. juni 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
22. februar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. marts 2021
2. december 2021
Samfundsfag C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
7. januar 2022
18. maj 2022
Samfundsfag C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C