Forkurser
Gymnasial uddannelse

Forkurser

Forkurser er forløb på VUC, som kan bidrage til at kvalificere dig, hvis du fx ønsker at søge optagelse på en professionsbacheloruddannelse via kvote 2.

Fakta

Navn:
Forkurser
Andre betegnelser:
Fagpakker
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
½ - 1 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse afhængigt af forkursus
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SU eller SVU

Forkurserne består typisk af fagpakker, der retter sig mod bestemte professionsbacheloruddannelser.

Målgruppen er personer, der ønsker at forberede sig på at søge ind på uddannelser som fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver gennem kvote 2.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forkurser er studieforberende forløb, der kvalificerer dig til at søge optagelse på en professionsbacheloruddannelse via kvote 2.

Forkurserne er forskelligt tilrettelagt, afhængigt af uddannelsessted og af hvilken uddannelse de retter sig mod. Kurserne består hovedsageligt af hf-enkeltfag, men avu-fag kan også indgå.

Der udbydes forkurser til følgende professionsbacheloruddannelser:

  • Pædagog
  • Sygeplejerske
  • Socialrådgiver
  • Sundhed og ernæring

Der udbydes endvidere forkursus til politibetjentuddannelsen.

Forkurserne foregår på VUC-centre rundt om i landet.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig prøve.

Varighed

Kurserne varer typisk fra ½ - 1 år.

Optagelse og adgang

Optagelsesbetingelserne varierer fra kursus til kursus, men du skal typisk opfylde betingelserne for at blive optaget på hf.

Der kan desuden være krav om alder og erhvervserfaring. Forhør dig hos vejledningen ved nærmeste VUC.

Økonomi

Du skal betale for at deltage i undervisningen. Hvis du består alle fagene i pakken, kan du søge om at få hele – eller dele af – deltagergebyret retur.

Du kan søge SVU, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du ikke kan få SVU, kan du søge økonomisk støtte i form af SU.

Få mere at vide

Læs evt. mere i artiklen Hf-enkeltfag.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse