almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Samfundsfag, niveau D

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold.

Fakta

Type:
Grundskole niveau
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.230 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde.

Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kendskab til sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder og undervises i emnerne:

  • Det politiske system i Danmark, de politiske partier, velfærdsmodeller og det danske arbejdsmarked
  • Økonomi, finanspolitik og EU's betydning for dansk økonomi
  • EU og internationale organisationer
  • Identitetsdannelse samt forhold mellem individ og samfund

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Du skal desuden kunne reflektere over givne samfundsfaglige problemstillinger og komme med løsningsforslag.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. august 2019
29. november 2019
Samfundsfag, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2019
29. november 2019
Samfundsfag, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2019
20. december 2019
Samfundsfag, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2019
20. december 2019
Samfundsfag, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2019
6. december 2019
Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
2. december 2019
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Samfundsfag, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby