almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau D

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde.

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • De 4 regningsarter
  • Procentregning
  • Løsning af ligninger
  • Funktionsbegrebet
  • Lineære funktioner
  • Eksponentialfunktioner
  • Potensfunktioner

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Matematik, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
30. januar 2019
9. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
4. februar 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. februar 2019
10. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
18. februar 2019
15. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
24. februar 2019
15. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. februar 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. februar 2019
15. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. marts 2019
9. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. april 2019
29. maj 2019
Matematik, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
13. august 2019
6. december 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, D Dagundervisning 5000 Odense C