almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau D

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • De 4 regningsarter
  • Procentregning
  • Løsning af ligninger
  • Funktionsbegrebet
  • Lineære funktioner
  • Eksponentialfunktioner
  • Potensfunktioner

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau D Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2017
30. juni 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Fleksibel undervisning 5471 Søndersø
*
25. januar 2017
9. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
6. februar 2017
10. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
7. februar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
6. marts 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
9. oktober 2017
4. december 2017
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
29. januar 2018
18. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. marts 2018
9. maj 2018
Matematik, D Dagundervisning 8000 Aarhus C