almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Engelsk, niveau D

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

  • Udtale og ordforråd
  • Central engelsk grammatik og stavning
  • Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
  • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • Tekstanalyse
  • Samtaleteknikker
  • Søgning af informationer på internettet
  • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
15. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
8. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Engelsk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
18. februar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. februar 2019
10. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
26. februar 2019
15. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. marts 2019
10. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. april 2019
29. maj 2019
Engelsk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2019
6. december 2019
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Engelsk, D Dagundervisning 5000 Odense C