almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau G

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:

  • Sprog og kommunikation
  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
  • Udtale
  • Argumentationsteknikker
  • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
  • Modeltekster
  • Læseteknikker og ordforråd
  • Sproglære
  • Informationssøgning
  • Referat, resumé, fortælling og kommentar

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. I forbindelse med opgaverne bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve samt to skriftlige prøver. De skriftlige prøver omfatter en sproglig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 180 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, basis eller dansk, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. august 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
15. juni 2019
Dansk som andetsprog, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
9. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. november 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. november 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. november 2018
15. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. november 2018
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
10. maj 2019
Dansk som andetsprog, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2019
7. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
2. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. november 2019
7. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C