almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau E

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Mundtlige og skriftlige genrer
  • Sprog og argumentation
  • Ældre og nyere litteratur
  • Studieteknik
  • Kommunikation
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Dansk, E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
7. juni 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
8. maj 2019
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. februar 2019
1. april 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. marts 2019
7. juni 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. marts 2019
9. maj 2019
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. marts 2019
9. maj 2019
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C