almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau E

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Mundtlige og skriftlige genrer
  • Sprog og argumentation
  • Ældre og nyere litteratur
  • Studieteknik
  • Kommunikation
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2017
22. juni 2018
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
10. august 2017
4. december 2017
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
5. december 2017
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2017
5. december 2017
Dansk, E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
9. oktober 2017
7. december 2017
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. oktober 2017
7. december 2017
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. oktober 2017
8. december 2017
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. oktober 2017
12. januar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5600 Faaborg
*
6. november 2017
2. februar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5500 Middelfart
*
6. november 2017
2. februar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. november 2017
2. februar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. november 2017
26. januar 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
6. november 2017
2. februar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. november 2017
26. januar 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. november 2017
23. februar 2018
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. november 2017
15. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
8. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
8. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
7. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
8. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2018
8. maj 2018
Dansk, E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
15. januar 2018
15. juni 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
15. januar 2018
14. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2018
14. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. januar 2018
14. marts 2018
Dansk, E Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
5. marts 2018
15. juni 2018
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. marts 2018
11. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. marts 2018
29. juni 2018
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C