almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau E

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Mundtlige og skriftlige genrer
  • Sprog og argumentation
  • Ældre og nyere litteratur
  • Studieteknik
  • Kommunikation
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau E.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. januar 2019
7. juni 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. marts 2019
7. juni 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
28. juni 2019
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
26. marts 2019
28. juni 2019
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2019
1. oktober 2019
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk, E Aftenundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
16. september 2019
25. oktober 2019
Dansk, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
30. september 2019
29. november 2019
Dansk, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
2. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5471 Søndersø
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Dansk, E Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
4. november 2019
7. februar 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
7. februar 2020
Dansk, E Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
7. februar 2020
Dansk, E Dagundervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
7. februar 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
21. februar 2020
Dansk, E Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
6. februar 2020
Dansk, E Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2020
3. marts 2020
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, E Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, E Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
24. februar 2020
27. marts 2020
Dansk, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
4. marts 2020
6. maj 2020
Dansk, E Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. marts 2020
15. maj 2020
Dansk, E Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby