almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, basis

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Læsning
  • Sproglig klarhed
  • Grammatik
  • Ord og betydning
  • Kommunikation
  • Ordbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til, at du kan læse, tale og forstå dansk.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2017
16. juni 2017
Dansk, basis Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
6. marts 2017
16. juni 2017
Dansk, basis Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
24. april 2017
19. juni 2017
Dansk, basis Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2017
31. oktober 2017
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
27. oktober 2017
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
27. oktober 2017
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. oktober 2017
4. december 2017
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C