Erhvervsuddannelse (EUD)

Den pædagogiske assistentuddannelse (EUD- enkeltfag)

Inden for den pædagogiske assistentuddannelse kan der bl.a. være mulighed for at deltage i enkeltfag som dansk, samfundsfag, engelsk, sundhedsfag, pædagogik mv.

Fakta

Navn:
Den pædagogiske assistentuddannelse (EUD- enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
6-12 måneder på deltid
Adgangskrav:
Afhænger af den enkelte uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetalingen varierer. I visse tilfælde mulighed for VEU

Enkeltfagene henvender sig til personer, der arbejder inden for sundhed, omsorg og pædagogik eller ønsker at arbejde inden for området.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Social- og sundhedsskolerne har mulighed for at udbyde fag fra den pædagogiske assistentuddannelse som enkeltfag. Enkeltfagene svarer til de teoretiske fag på den ordinære uddannelse.

Der kan fx være mulighed for følgende enkeltfag:

  • Pædagogik (områdefag)
  • Kultur og aktivitetsfag (områdefag)
  • Sundhedsfag (områdefag)
  • Bevægelse og idræt (områdefag)

På grundfagsniveau kan der fx være mulighed for følgende enkeltfag.

  • Dansk, C-niveau (grundfag)
  • Samfundsfag, C-niveau (grundfag)
  • Engelsk, D-, E- eller F-niveau (grundfag)

Se udbud af grundfag i artiklen EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag.

Undervisningen kan finde sted på social- og sundhedsskoler over hele landet.

Det er dog ikke sikkert, der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag.

Kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag.

Eller se listen Alle aktuelle hold her på siden.

Værd at vide

Social- og sundhedsskolerne udbyder ofte fagene som led i en GVU. Se udbud i artiklen GVU (Grunduddannelse for voksne). Nogle fag udbydes som enkeltfag under lov om åben uddannelse.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en eksamen.

Varighed

Fagene kan have en varighed fra 14 dage til 2-3 måneder, men vil strække sig over over længere tid, hvis du læser på deltid.

Optagelse og adgang

Enkeltfagene henvender sig til personer, der ønsker at arbejde eller allerede arbejder inden for det pædagogiske område.

Kontakt den enkelte social- og sundhedsskole for at høre nærmere om skolens enkeltfagstilbud og for at tilmelde dig.

Ansøgningsfrist og undervisningstart varierer.

Økonomi

For enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne er undervisningen gratis.

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.