Enkeltfag inden for Sundhed, omsorg og pædagogik (eud)
Erhvervsuddannelse (EUD)

EUD - sundhed, omsorg og pædagogik, enkeltfag

Der kan være mulighed for at følge fag fra erhvervsuddannelserne inden for sundhed, omsorg og pædagogik som enkeltfag. Fagene kan følges som enkeltfag eller under tompladsordningen.

Fakta

Navn:
EUD - sundhed, omsorg og pædagogik, enkeltfag
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Afhænger af den enkelte uddannelse
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Det kan fx være fag fra den pædagogiske assistentuddannelse eller social- og sundhedsuddannelserne (SOSU).

De er rettet mod dig, der har brug for ekstra kompetencer eller for at få papir på dine kompetencer inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Social- og sundhedsskolerne har mulighed for at udbyde fag fra social- og sundhedsuddannelserne som enkeltfag. Enkeltfagene svarer til de teoretiske fag på de ordinære uddannelser. Der kan udbydes fag fra:

  • Den pædagogiske assistentuddannelse
  • Social- og sundhedsuddannelsen

Det er dog ikke sikkert, der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag.

Du har også mulighed for at følge fag på den ordinære uddannelse, hvis skolerne har tomme pladser. I det tilfælde går du sammen med de studerende på den ordinære fuldtidsuddannelse, men altså kun i det eller de enkelte fag, du har valgt. Faget vil ofte indgå i en sammenhæng med uddannelsens andre fag, og der vil ikke blive taget specielle hensyn til de enkeltfagsstuderende.

Undervisningen kan finde sted på social- og sundhedsskoler over hele landet.

Kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag eller fag under tompladsordningen.

Eller se eventuelle aktuelle hold på beskrivelserne under Fag.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en eksamen. Gennemførte enkeltfag med bestået eksamen kan give merit til de ordinære uddannelser.

Værd at vide

Erhvervsuddannelserne består af grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Læs om disse som enkeltfag i EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag, EUD - merkantile område, enkeltfag samt EUD - tekniske område, enkeltfag.

Se også Tandklinikassistent, åben uddannelse.

Varighed

Fagene kan have en varighed fra 14 dage til 2-3 måneder, men vil strække sig over over længere tid, hvis du læser på deltid.

Optagelse og adgang

Enkeltfagene henvender sig til personer, der ønsker at arbejde eller allerede arbejder inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Kontakt den enkelte social- og sundhedsskole for at høre nærmere om skolens enkeltfagstilbud og for at tilmelde dig.

Ansøgningsfrist og undervisningstart varierer.

Økonomi

For enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne er undervisningen gratis.

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsens veje

Arrangementer