Kursus

Samfundsfag, niveau C (EUD - enkeltfag)

Faget giver dig bl.a. kendskab til samfundets opbygning, samfundsøkonomi og politiske beslutningsprocesser samt andre centrale samfundsøkonomiske forhold.

Fakta

Navn:
Samfundsfag, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Samfundsfag, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til samfundsfag, niveau D

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du:

  • får kendskab til centrale samfundsøkonomiske forhold.
  • får viden om problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål.
  • kan redegøre for sammenhængen mellem samfundsøkonomi og politisk styring.
  • kan redegøre for Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.
  • får kendskab til centrale politiske forhold.
  • får viden om politiske beslutningsprocesser og politisk adfærd, herunder grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier.
  • kan afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger.
  • kan redegøre for sammenhænge mellem teknologiudvikling og samfundsmæssige strukturer og beslutningsprocesser.
  • kan fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale i forbindelse med den teknologiske udvikling.
  • kan formulere samfundsmæssige problemstillinger i tilknytning til den teknologiske udvikling.

Undervejs skal du udarbejde en skriftlig rapport - individuelt eller i en gruppe.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlige eksamen med udgangspunkt i den skriftlige rapport.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 1/2 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige forkundskaber svarende til samfundsfag, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.