Eud - grundfag og valgfag
Erhvervsuddannelse (EUD)

EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag

Grundfag i erhvervsuddannelserne er almene fag, der kan give dig studiekompetence og en bred forståelse af samfundet.

Fakta

Navn:
EUD - grundfag og valgfag, enkeltfag
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling på 600-900 kr. pr. fag. I visse tilfælde mulighed for VEU

Grundfag er fælles for forskellige erhvervsfaglige hovedområder, men undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i forskellige fagretninger, så stoffet bliver relevant for kommende bagere, gartnere, kontorassistenter mv.

Der kan være mulighed for at følge fagene som enkeltfag eller under tompladsordningen. Du skal have afsluttet folkeskolen for at blive tilmeldt et enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Erhvervsskolerne har mulighed for at udbyde grundfag fra erhvervsuddannelserne som enkeltfag.

Under overskriften Fag kan du læse om en række fag, hvor der kan være mulighed for et enkeltfagsudbud. Det er dog ikke sikkert, der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag.

Du har også mulighed for at følge et eller flere grundfag på den ordinære uddannelse, hvis skolerne har tomme pladser. I det tilfælde går du sammen med de studerende på den ordinære fuldtidsuddannelse, men altså kun i det eller de enkelte fag, du har valgt. Faget vil ofte indgå i en sammenhæng med uddannelsens andre fag, og der vil ikke blive taget specielle hensyn til de enkeltfagsstuderende.

Kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag eller fag under tompladsordningen.

Fagene kan udbydes af erhvervsskoler, erhvervsuddannelsescentre (EUC), handelsskoler og tekniske skoler i hele landet.

Eksamen

De fleste grundfag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen. Enkelte afsluttes uden prøve.

Værd at vide

Ud over grundfag består erhvervsuddannelserne også af områdefag og specialefag. Læs om disse i EUD - merkantile område, enkeltfag , EUD - tekniske område, enkeltfag samt EUD - sundhed, omsorg og pædagogik, enkeltfag.

Fagoversigt

Neden for ser du en liste over samtlige grundfag i erhvervsuddannelserne. Skolernes udbud af fag er dog forskelligt. Se listen over fag og eventuelt udbud under overskriften Fag.

Bemærk at grundfag ofte er specielt tilrettelagt i en fagretning, så stoffet bliver relevant for kommende bagere, gartnere, kontorassistenter mv.

 • Arbejdsmiljø
 • Biologi niveau F, E, D og C
 • Dansk niveau F, E, D og C
 • Design niveau F, E, D og C
 • Erhvervsøkonomi, niveau F, E, D og C
 • Engelsk niveau F, E, D og C
 • Fransk niveau F, E, D og C
 • Italiensk niveau F, E, D og C
 • Spansk niveau F, E, D og C
 • Tysk niveau F, E, D og C
 • Fysik F, E, D og C
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Hygiejne
 • Idræt niveau F, E og D
 • Informationsteknologi niveau F, E, D og C
 • Iværksætteri og innovation niveau F, E, D og C
 • Kemi niveau F, E, D og C
 • Læring, kommunikation og samarbejde
 • Matematik niveau F, E, D og C
 • Miljø
 • Naturfag niveau F, E, D og C
 • Psykologi niveau F, E, D og C
 • Salg og service niveau F, E, D og C
 • Samfundsfag niveau F, E, D og C
 • Sundhed
 • Teknologi niveau F, E, D og C

En række af fagene udbydes på forskellige niveauer:

 • F er niveauet mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøven
 • E svarer til 10. klasse-prøven
 • D er niveauet mellem 10. klasse-prøven og gymnasialt C-niveau
 • C svarer til det gymnasiale C-niveau

Varighed

Enkeltfag udbydes under åben uddannelse og varer ca. 3 - 6 måneder på deltid.

Optagelse og adgang

Du skal have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer til nogle af enkeltfagene.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Det koster 600 - 900 kr. pr. fag. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis fag Skjul fag

Fag
Andre fag (EUD - enkeltfag)
Andre fremmedsprog, niveau E (EUD - enkeltfag)
Andre fremmedsprog, niveau F (EUD - enkeltfag)
Dansk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Dansk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Dansk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Dansk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Engelsk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Engelsk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Engelsk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Engelsk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Erhvervsøkonomi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Erhvervsøkonomi, niveau D (EUD - enkeltfag)
Erhvervsøkonomi, niveau E (EUD - enkeltfag)
Erhvervsøkonomi, niveau F (EUD - enkeltfag)
Fransk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Fransk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Fransk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Fransk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (EUD - enkeltfag)
Informationsteknologi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Informationsteknologi, niveau D (EUD - enkeltfag)
Informationsteknologi, niveau E (EUD - enkeltfag)
Informationsteknologi, niveau F (EUD - enkeltfag)
Informationsteknologi, uden niveau (EUD - enkeltfag)
Italiensk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Italiensk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Italiensk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Italiensk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Iværksætteri og innovation (EUD - enkeltfag)
Kemi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Matematik, niveau C (EUD - enkeltfag)
Matematik, niveau D (EUD - enkeltfag)
Matematik, niveau E (EUD - enkeltfag)
Matematik, niveau F (EUD - enkeltfag)
Naturfag, niveau C (EUD - enkeltfag)
Naturfag, niveau D (EUD - enkeltfag)
Naturfag, niveau E (EUD - enkeltfag)
Naturfag, niveau F (EUD - enkeltfag)
Psykologi (EUD - enkeltfag)
Psykologi, udvidet grundfag (EUD - enkeltfag)
Russisk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Salg og service, niveau C (EUD - enkeltfag)
Salg og service, niveau D (EUD - enkeltfag)
Salg og service, niveau E (EUD - enkeltfag)
Salg og service, niveau F (EUD - enkeltfag)
Samfundsfag, niveau C (EUD - enkeltfag)
Samfundsfag, niveau F (EUD - enkeltfag)
Spansk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Spansk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Spansk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Spansk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Tysk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Tysk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Tysk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Tysk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Udvidet førstehjælp (EUD - enkeltfag)

Uddannelsens veje