Kursus

Naturfag, niveau E (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du at arbejde med naturfaglige problemstillinger og at bruge fysiske, kemiske og matematiske metoder i arbejdet.

Fakta

Navn:
Naturfag, niveau E (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelser (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på 590-880 kr. pr. fag. Mulighed for VEU
Fagkode
23023E

Du lærer også om naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Faget henvender sig til personer med kvalifikationer svarende til naturfag, niveau F.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udvælge og bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare centrale naturfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder
  • bruge matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde
  • arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse
  • forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund
  • arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier
  • søge, udvælge og bruge relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder
  • bruge relevante IT-værktøjer til fx informationssøgning, beregninger og dokumentation
  • dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner
  • udvælge og bruge naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder

Faget kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler m.fl.

Eksamen

Enkeltfaget afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige kvalifikationer svarende til naturfag, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.