Kursus

Naturfag, niveau D (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du bl.a. om de fysik- og kemifaglige emner, der har betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesker, erhverv og samfund.

Fakta

Navn:
Naturfag, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Naturfag, svarende til niveau E
Økonomi:
Evt. deltagerbetaling. Evt. mulighed for VEU

Faget består af elementer fra fysik, kemi og matematik, og du skal have kvalifikationer svarende til naturfag, niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og evt. biologi. Matematik indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Undervisningen tones i forhold til en given erhvervsuddannelse. Du får undervisning i naturfaglige emner, der er væsentlige for den pågældende uddannelse samt i komplekse naturfaglige problemstillinger, der påvirker menneske, erhverv og samfund.

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udvælge og bruge mere komplekse begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener.
  • bruge matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde.
  • bruge korrekt metode i eksperimentelt arbejde med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf.
  • planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde selvstændigt.
  • forholde dig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.
  • begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier.
  • søge, vurdere, udvælge og bruge relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder.
  • udvælge og bruge relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation.
  • dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner selvstændigt og i samarbejde med andre

Undervisningen rummer såvel teoretisk som eksperimentelt arbejde i laboratorier mv.

Faget kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige forudsætninger svarende til naturfag, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.