Kursus

Informationsteknologi, niveau C (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du bl.a. at betjene it-værktøjer og it-udstyr effektivt og forholde dig til virksomhedens behov for opsamling, lagring og bearbejdning af data.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Informationsteknologi, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig fx til personer, der skal deltage ved anskaffelse eller opdatering af it-systemer i mindre virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og it-udstyr.
  • forholde dig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data.
  • udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer.
  • medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger.
  • medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for it.
  • lave løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens it.
  • dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem teori og praktik, men med hovedvægt på praktisk opgaveløsning.

Du skal udarbejde dokumentation i form af rapporter undervejs i forløbet.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i de udarbejdede rapporter.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have faglige forudsætninger svarende til informationsteknologi, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.