Kursus

Erhvervsøkonomi, niveau F (EUD - enkeltfag)

I faget erhvervsøkonomi F får du bl.a. grundlæggende kendskab til økonomifunktionens opgaver i virksomheden, og du lærer også at udarbejde et simpelt regnskab.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med afsluttet folkeskoleuddannelse, der ønsker at kvalificere sig til optagelse på erhvervsøkonomi, niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • bruge simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og bruge disse fagligt i uddannelsen.
  • kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form.
  • redegøre for virksomhedens etablering.
  • lave daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed.
  • udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.
  • bruge relevante informationsteknologiske værktøjer.
  • foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et fag som enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og august/september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.