Kursus

Erhvervsøkonomi, niveau C (EUD - enkeltfag)

I faget erhvervsøkonomi, niveau C får du bl.a. færdigheder inden for registrering af transaktioner og opstilling af regnskab og flere andre opgaver i økonomifunktionen i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Erhvervsøkonomi, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med en folkeskoleuddannelse og forkundskaber svarende til erhvervsøkonomi, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • lave grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed.
  • udtrykke dig om grundlæggende virksomhedsøkonomiske forhold.
  • opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed.
  • redegøre for omkostningernes variabilitet.
  • foretage grundlæggende registrering af løn.
  • redegøre for virksomhedens indtjeningsevne.
  • lave en prisoptimering under givne forudsætninger.
  • registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem.
  • redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer og deres effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal.

Du lærer om metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger indenfor handels-, service-, og produktionsvirksomheder.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig prøve med it.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et fag som enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 4 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have forkundskaber svarende til erhvervsøkonomi, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.