Kursus

Engelsk, niveau C (EUD - enkeltfag)

I faget engelsk, niveau C kan du bl.a. lære at kommunikere korrekt og nuanceret på mundtligt og skriftligt engelsk, og du opnår øvelse i at læse tekster af en vis sværhedsgrad.

Fakta

Navn:
Engelsk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Engelsk, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til engelsk, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • bruge engelsk hensigtsmæssigt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge engelsk rimeligt, flydende, varieret og sammenhængende i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • bruge hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier.
  • forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • læse og forstå sammenhængende og sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på engelsk.
  • skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk.
  • redegøre for tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold i et rimeligt flydende, varieret, sammenhængende og grammatisk korrekt sprog.
  • genkende, redegøre for, analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge bruge viden om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer.
  • bruge viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
  • bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner.

Du skal arbejde med et individuelt emne, som senere bliver brugt som udgangspunkt for eksamen.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det individuelle arbejde. Desuden afsluttes med en 4-timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til engelsk, niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.