Kursus

Dansk, niveau E (EUD - enkeltfag)

I faget dansk, niveau E lærer du bl.a. at udtrykke dig klart og præcist, at læse sikkert og hurtigt og analysere forskellige teksttyper.

Fakta

Navn:
Dansk, niveau E (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Dansk, svarende til niveau F
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

De tekster, som du arbejder med, er relevante for fagområdet handel og kontor og evt. et teknisk område.

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen, og som har færdigheder svarende til dansk, niveau F.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udtrykke dig klart og præcist og på en måde, der er tilpasset situationen i erhvervsfaglige og almene sammenhænge.
  • bruge en relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, arbejde og hverdagen.
  • anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning.
  • styre en skriveproces med defineret mål og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter.
  • læse med sikkerhed og hurtighed og med forståelse, indlevelse og eftertanke.
  • udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst.
  • analysere og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv.
  • bruge kommunikation i samarbejdet og samværet med andre.
  • bruge it til relevant kommunikation og informationssøgning.

Undervisningen består bl.a. af læsning, tekstarbejde, samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Der bruges forskellige teksttyper og medier.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som dels omfatter en ekstemporaltekst og en redegørelse for det skriftlige arbejde i egen portfolio.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have kundskaber i dansk på niveau F.

Faget starter løbende, men oftest i januar og august/september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.