Kursus

Dansk, niveau C (EUD - enkeltfag)

I dansk, niveau C lærer du at udtrykke dig varieret og nuanceret både mundtligt og skriftligt, og du får bl.a. mulighed for at arbejde med analyse og perspektivering af forskellige tekster.

Fakta

Navn:
Dansk, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Dansk, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen og har danskkundskaber svarende til niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udtrykke dig i et varieret, klart og nuanceret sprog.
  • bruge og forholde dig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster.
  • styre forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter.
  • reflektere over sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem indhold, æstetik og kontekst.
  • lave en metodisk tekstanalyse med perspektivering og give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer.
  • formulere din analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt.
  • anskue og vurdere sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen.
  • bruge din kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.
  • bruge it til relevant kommunikation og informationssøgning.

Undervisningen består bl.a. af arbejde med forskellige teksttyper, herunder billeder og medier, med mundtlig og skriftlig fremstilling samt med mindst to emner.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med 2 prøver: en skriftlig 4-timers prøve og en mundtlig prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 ugers fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have kundskaber i dansk på niveau D.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.