Kursus

Andre fag (EUD - enkeltfag)

Her kan du læse om andre grundfag på EUD, der kan udbydes som enkeltfag.

Fakta

Navn:
Andre fag (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelser (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Fagene strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Beskrivelse følger senere.

Varighed

Fagene strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget, skal du have afsluttet folkeskolen.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.