Tandklinikassistent - åben uddannelse
Erhvervsuddannelse (EUD)

Tandklinikassistent, åben uddannelse

En række valgfrie specialefag fra uddannelsen til tandklinikassistent kan udbydes som enkeltfag. De indeholder både teoretisk viden og praktiske øvelser.

Fakta

Navn:
Tandklinikassistent, åben uddannelse
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
1-2 uger
Adgangskrav:
Tandklinikassistent-uddannelse
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling: 2.500 - 5.000 kr. pr. fag. I visse tilfælde mulighed for VEU

Undervisningen giver dig en viden om emner som oral kirurgi, udvidet klinikadministration, kommunal tandpleje og ortodontisk behandling.

Uddannelsen henvender sig til dig, der som tandklinikassistent har brug for at få en specifik viden inden for fagområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De fleste enkeltfag udbydes under tompladsordningen, dvs. du deltager i fagene sammen med de studerende, som er i færd med gennemgå den faglige uddannelse til tandklinikassistent.

Der kan være mulighed for at følge disse enkeltfag:

  • Kommunal tandpleje (2 uger)
  • Kommunal tandpleje (1 uge)
  • Oral kirurgi
  • Laboratoriearbejde
  • Ortodontisk behandling
  • Udvidet radiologi
  • Udvidet klinikadministration
  • Udvidet profylakse

Undervisningen består af en kombination af teori og praktiske øvelser.

Fagene udbydes af Skolen for klinikassistenter og tandplejere i København og Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere i Aarhus. Fagene kan også udbydes på visse erhvervsskoler.

Eksamen

Ved afslutning af fagene får du udleveret et kursusbevis, hvis du efter 7-trinsskalaen har bestået faget eller fagene med karakteren 6 eller derover.

Varighed

Hvert fag strækker sig over 32 timer og gennemføres som fuldtidsundervisning af en uges varighed. Faget kommunal tandpleje kan have en varighed på 2 uger.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have forudsætninger inden for fagområdet, så du kan følge faget.

Fagene henvender sig især til tandklinikassistenter, der har brug for specielle kvalifikationer.

Økonomi

Enkeltfagne udbydes under åben uddannelse. Der er deltagerbetaling på 2000-3000 kr. pr. fag. Kommunal tandpleje, 2 uger koster ca. 5000 kr. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsens veje