Stærkstrømsteknologi (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Stærkstrømsteknologi (TD)

På uddannelsen får du både viden om den historiske baggrund for opbygningen af elforsyningssystemet og indsigt i relevante stærkstrømstekniske teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Stærkstrømsteknologi (TD)
Andre betegnelser:
Diplom i elektrisk energiteknologi
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 81 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om dokumentation og formidling af løsningsforslag og får kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde i forbindelse med udvikling af fremtidens stærkstrømstekniske elforsyning.

Uddannelsen henvender sig til personer, der har en teknisk uddannelse som baggrund og varetager stærkstrømtekniske arbejdsopgaver i enten offentlige eller private virksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i stærkstrømsteknologi giver bl.a. kundskaber om grundlæggende elektroteknik, drift af elektriske fordelingsanlæg og installationer samt elkonvertering og elproduktion.

På baggrund af din erhvervede indsigt i relevante stærkstrømstekniske teorier og metoder, lærer du at udvælge og formidle løsningsmodeller til diverse projekteringsopgaver inden for energiforsyning.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, cases, projektarbejde og individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder fire obligatoriske moduler:

  • Effektoverføringssystemer (10 ECTS)
  • Elektriske maskiner og Drives (10 ECTS)
  • Højspændingsanlæg og elektriske installationer (10 ECTS)
  • Videnskabsteori og videnskabelig metode (5 ECTS)

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie modul:

  • Netberegninger, projektering og relæbeskyttelse

Hvert af de valgfrie moduler har et omfang af 10 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du skal vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 20 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Selve uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx automationsteknolog, elinstallatør, it-teknolog eller maskinmester
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 81 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Effektoverføringssystemer Fleksibel undervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje