Teknologisk diplomuddannelse

Stærkstrømsteknologi (TD)

På uddannelsen får du både viden om opbygningen af elforsyningssystemet og indsigt i relevante stærkstrømstekniske teorier og metoder.

Fakta

Navn:
Stærkstrømsteknologi (TD)
Andre betegnelser:
Diplom i elektrisk energiteknologi
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om dokumentation og formidling af løsningsforslag og får kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde i forbindelse med udvikling af fremtidens stærkstrømstekniske elforsyning.

Uddannelsen henvender sig til personer, der har en teknisk uddannelse og varetager stærkstrømtekniske arbejdsopgaver i enten offentlige eller private virksomheder.

 

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i stærkstrømsteknologi giver bl.a. viden og færdigheder inden for grundlæggende elektroteknik, drift af elektriske fordelingsanlæg og installationer samt elkonvertering og elproduktion.

Du lærer at udvælge og formidle løsningsmodeller til diverse projekteringsopgaver inden for energiforsyning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • 4 obligatoriske moduler (35 ECTS)
  • 1 valgfrit modul (10 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, cases, projektarbejde og individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelsen i stærkstrømsteknologi giver ret til titlen Diplom i Stærkstrømsteknologi (TD).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Power Engineering.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

  • Effektoverføringssystemer (10 ECTS)
  • Elektriske maskiner og drives (10 ECTS)
  • Højspændingsanlæg og elektriske installationer (10 ECTS)
  • Videnskabsteori og videnskabelig metode (5 ECTS)

Valgfrit modul

  • Netberegninger, projektering og relæbeskyttelse (10 ECTS)

Det er muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal eventuelt med uddannelsesstedet om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Læs om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
31. januar 2024
Enkeltfaget Elektriske maskiner og drives Fleksibel undervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje