HD 2. del, finansiering
Diplomuddannelse

HD2, finansiering

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Fakta

Navn:
HD2, finansiering
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-specialiseringen i finansiering giver en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse finansielle problemer på en kompetent måde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (15-35 ECTS)
 • Valgfag (10-30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Der kan også være mulighed for weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

 

Fagoversigt

Obligatoriske fag og valgfag

Både obligatoriske fag og valgfag varierer fra universitet til universitet. Undersøg derfor udbuddet af fag på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Fixed Income (5 ECTS)                           
 • Derivatives og Risk Management (5 ECTS)
 • Portfolio Analysis (5 ECTS)
 • Corporate Finance (5 ECTS)
 • Selskabsskat og Regnskabsanalyse (5 ECTS)
 • Seminarrække i Corporate Finance (5 ECTS)

Valgfag - eksempler:

 • Avanceret Porteføljeteori
 • Behavioural Finance
 • Boligøkonomi og -finansiering
 • Ledelse af finansiel virksomhed
 • Mergers & Acquisitions and Valuation
 • Private Equity
 • Risikostyring i finansielle virksomheder
 • Sustainable Finance

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje