Voksenuddannelsesstøtte
Artikel

Økonomi under AMU

Som hovedregel er der en mindre deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne. I nogle tilfælde kan kurserne være gratis.

Er du i beskæftigelse eller selvstændig, kan du søge VEU-godtgørelse for tab af løn, når du deltager i AMU. 

Er du ledig, kan du - afhængigt af din baggrund og situation - få jobrettede kompetencer på AMU, samtidig med at du beholder dine dagpenge.

Fold alle afsnit ud

Det koster et AMU-kursus

Hvis du er ufaglært eller faglært, koster det 208 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser (2024-priser).

Derudover kan der være et tillæg på op til 140 kroner pr. dag.

På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er kurserne gratis.

Deltagerbetalingen bortfalder også, hvis du:

Du kan se priser for aktuelle AMU-kurser på tilmeldingssiden i Voksenuddannelse.dk. 

Deltagerbetaling afhængig af uddannelsesbaggrund

skaermdump fra voksenuddannelse.dk

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du normalt betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.

Find pris for kursister med en videregående uddannelse på tilmeldingssiden i Voksenuddannelse.dk.

VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Læs om VEU-godtgørelse i UG-artiklen

Tilskud fra kompetencefonde

Arbejder du under en overenskomst, kan du evt. søge tilskud fra kompetencefonde.

Kompetencefonden giver tilskud til kurser, der er relevante for din branche. Reglerne er fastlagt i den overenskomst, du er omfattet af. De er forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Tjek din virksomheds overenskomst, og tal med din faglige organisation eller tillidsrepræsentant om mulighederne.

Læs om kompetencefonde i UG-artiklen

Vejledning om økonomi under AMU

Uddannelsesstedet kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Som ledig kan du få information om økonomi under AMU på dit jobcenter.

Find dit jobcenter på Jobnet.dk.