Kursus

Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse

Deltageren kan, ud fra sit kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt og specifikke tunnelinfrastruktur, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger, udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel i forbindelse med nødsituationer og uheld.

Fakta

Navn:
Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2869
Fagkode:
49591-

-

Målgruppe

Lokomotivførere, der fremfører tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med nødsituationer og uheld, udføre de særlige arbejdsopgaver, som kræves i forhold til jobfunktion som lokomotivfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.Deltageren kan udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.Deltageren kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.