Kursus

Event sikkerhed

Formålet er, med udgangspunkt i den til en hver tid gældende lovgivning, at sætte deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at medvirke ved afvikling af forskellige typer events.

Fakta

Navn:
Event sikkerhed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295
Fagkode:
48051-

-

Målgruppe

Adgang til uddannelsen har personer, som medvirker ved den sikkerhedsmæssige afvikling af events.

Mål

EventsDeltageren kan med baggrund i gældende love, regler og bestemmelser på en sikkerhedsmæssig korrekt måde medvirke ved afvikling af forskellige typer events, herunder- aflæse og vurdere publikums adfærd, intensitet og dynamik, samt anvende fagrelevante begreber korrekt- i praksis demonstrere korrekt personlig fremtræden og adfærd ved sikring af kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed- i praksis inddrage information fra briefing, evakueringsplan o.l. i udførelsen af opgaver- i praksis inddrage viden om procedurer og korrekt placering ved visitation til at udføre visitationsopgaver- udvise forståelse for risici ved anvendelsen af såvel lovlig som ulovlig pyroteknik ved events.Teknik og udstyrDeltageren kan med baggrund i gældende love, regler og bestemmelser rådgive om og i praksis medvirke ved teknisk opbygning af adgangskontrol og visitationsområde herunder- have kendskab til særlige forhold ved anvendelse af radiokommunikation ved events- i praksis demonstrere viden om anvendelse af de ved events gængse hegnstyper, herunder Mojo-hegn - i praksis kunne håndtere opsætning og nedtagning samt løfteteknik på Mojo-hegn ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt- i praksis demonstrere professionel adfærd ved frontstagearbejde.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College