amu i vagtservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vagtservice

Vagtkurserne giver dig forudsætning for at fungere som vagt. Afhængigt af arbejdsplads og jobfunktion omfatter det opgaver som overvågning, kontrol og service. Kommunikation med mennesker og brug af forskelligt udstyr er en central kompetence.

Fakta

Navn:
Vagtservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295

Her finder du bl.a. grundkurset Grundlæggende vagt, der er et krav, hvis du skal ansættes som vagt i en privat virksomhed. Du lærer bl.a. at forebygge brand, tyveri, hærværk og energispild i bygninger og at yde førstehjælp, så du kan medvirke til at øge sikkerheden ved store arrangementer.

Vagtkurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at uddanne sig inden for vagt- og sikringsområdet. Det kan fx være servicevagter i butikker og storcentre, kørende vagter, faste vagter ved domstole, ambassader mv., alarmpatruljevagter, securitypersonale i lufthavne, personlige vagter, værditransportører, rådhusbetjente, ministerialbetjente, museumsvagter, parkeringsvagter og buskontrollører.

Se alle AMU-kurser inden for området Vagtservice på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vagtservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Overvågning, bevogtning og kontrol
  • Security i lufthavne

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Vagtservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Vagtservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information