amu i vagtservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vagtservice

Områdets kurser giver forudsætninger for at fungere som vagt i en virksomhed. Afhængigt af arbejdsplads og jobfunktion omfatter det opgaver som overvågning, kontrol og service. Kommunikation med mennesker og v.hj.a. forskelligt udstyr er en central kompetence.

Fakta

Navn:
Vagtservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295

Her finder du bl.a. grundkurset Grundlæggende vagt, der er et krav, hvis du skal ansættes som vagt i en privat virksomhed. Du kan lære at forebygge brand, tyveri, hærværk og energispild i bygninger. Desuden at yde førstehjælp og medvirke til at øge sikkerheden ved store arrangementer.

Vagtkurserne er henvendt til både faglærte og ufaglærte, der ønsker kompetencer inden for vagt- og sikringsområdet.

Det kan fx være servicevagter i butikker og storcentre, kørende vagter, faste vagter ved domstole, ambassader mv., alarmpatruljevagter, securitypersonale i lufthavne, personlige vagter, værditransportører, rådhusbetjente, ministerialbetjente, museumsvagter, parkeringsvagter og buskontrollører.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vagtservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Overvågning, bevogtning og kontrol
  • Security i lufthavne

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Vagtservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Vagtservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information