amu i vagtservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vagtservice

Områdets kurser giver forudsætninger for at fungere som vagt i en virksomhed. Afhængigt af arbejdsplads og jobfunktion omfatter det opgaver som overvågning, kontrol og service. Kommunikation med mennesker og v.hj.a. forskelligt udstyr er en central kompetence.

Fakta

Navn:
Vagtservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2295

Her finder du bl.a. grundkurset Grundlæggende vagt, der er et krav, hvis du skal ansættes som vagt i en privat virksomhed. Du kan lære at forebygge brand, tyveri, hærværk og energispild i bygninger. Desuden at yde førstehjælp og medvirke til at øge sikkerheden ved store arrangementer.

Vagtkurserne er henvendt til både faglærte og ufaglærte, der ønsker kompetencer inden for vagt- og sikringsområdet.

Det kan fx være servicevagter i butikker og storcentre, kørende vagter, faste vagter ved domstole, ambassader mv., alarmpatruljevagter, securitypersonale i lufthavne, personlige vagter, værditransportører, rådhusbetjente, ministerialbetjente, museumsvagter, parkeringsvagter og buskontrollører.

Området er under revision. Se også eksisterende kurser inden for Vagtservice.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vagtservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Overvågning, bevogtning og kontrol
  • Security i lufthavne

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Vagtservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Vagtservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Energirigtig kørsel, kategori B
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Konflikthåndtering for erfarne vagter
Kulturforståelse for vagter
Kundeservice og kommunikation for vagter
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Security Awareness for vagter
Sikkerhedsreceptionist
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer
Vagtens håndtering af psykisk syge
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Gerningsstedsbevaring for vagter
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter
Grundlæggende Vagt
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Event sikkerhed
Event planlægning og ledelse
Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Erhvervsuddannelser for dig, der er fyldt 25.