Kursus

Svømmebade

Faget giver dig viden om lovgivning på området og forudsætninger for at udføre lettere reparationer, tage vandprøver og foretage rengøring og vedligehold i svømmehallen på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Svømmebade
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
11786-

Svømmebade er et enkeltfag fra uddannelsen til ejendomsservicetekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til servicemedarbejdere i svømmehaller.

Mål

På kurset lærer du:

  • at udføre lettere reparationer i svømmebade efter gældende lovgivning 
  • at udføre almindeligt forekommende opgaver i en svømmehal sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • at anvende viden om hygiejne og smittespredning, når du rengør og vedligeholder lokaler i svømmehallen
  • at foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere klor/syreforholdet  efter gældende regler 
  • at vejlede andre om forskellige forhold vedrørende svømmebade, fx hygiejne, personlig hygiejne og sikkerhed ved færden i vådområder
  • på baggrund af viden om arbejdsmiljø og ergonomi – at anvende korrekt arbejdsteknik og arbejdsstilling,  når du bruger maskiner til arbejdet i svømmehallen

Varighed

Faget varer 5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.