Kursus

Udvikling af sjakbajsen som leder

Du kan efter kurset indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde og forholde dig til din rolle som fungerende som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.Du kan efter kurset selvstændigt sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen og forholde dig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.

Fakta

Navn:
Udvikling af sjakbajsen som leder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
48970-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan indledningsvis: - indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. - forholde sig til sin rolle som dels repræsentant for virksomheden og dels som leder for kollegerne i sjakket.- fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.- Medvirke til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning ud fra kendskab til APV og PSS.- anvende almindeligt forekommende værktøjer samt principperne i det trimmede byggeri til planlægning og styring af entrepriser. Deltagerne kan selvstændigt: - sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. - Forholde sig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.- instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. - forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.

Varighed

4,0 dage

Prøver

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.