Kursus

Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet

Du kan efter kurset navigere sikkert rundt i love, normer og anvisninger med relation til byggeområdet, herunder og anvende bygningsreglementets bestemmelser, vurdere et udbudsmateriales kvalitative og kvantitative indhold og vurdere et byggeprojekt ud fra AB18 og tilbudsloven.

Fakta

Navn:
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
48985-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan i det daglige arbejde navigere sikkert rundt i love, normer og anvisninger med relation til byggeområdet, herunder: - Anvende bygningsreglementets bestemmelser.- Vurdere et udbudsmateriales kvalitative og kvantitative indhold- Vurdere et byggeprojekt ud fra AB18 og tilbudsloven, herunder vurdere forskelle i aftalegrundlag og standardforbehold ved udførelse af entrepriser, håndtere begreber såsom mangler, tvister, garantistillelse, ekstraarbejder, reklamationer og frister og formidle betydningen af disse overfor kolleger i sjakket.

Varighed

4,0 dage

Prøver

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.