Kursus

Seksualitet og handicappede

Uddannelsen sætter deltageren i stand til på etisk måde at tage emnet seksualitet op med borgeren. Giver deltageren forståelse for seksualitet som et grundlæggende behov, viden om, hvilken indvirken fysisk handicap, psykisk funktionsnedsættelse og lægemiddelpræparaters bivirkninger kan have på borgerene seksualitet. Giver viden om lovgivningen på området. Sætter deltageren i stand til at rådgive og vejlede på området.

Fakta

Navn:
Seksualitet og handicappede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsen har en varighed på 3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
40937-

Målgruppe

Personale, der i sit daglige arbejde arbejder med fysisk og psykisk handicappede, f.eks. omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Mål

Deltageren kan i det daglige pædagogiske arbejde ud fra viden om og forståelse for den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed indgå i en professionel dialog med borgeren omkring seksualitet. Deltageren har endvidere viden om, hvilken indvirkning den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse (herunder sindslidelse) samt evt. bivirkninger ved lægemiddelpræparater kan have på borgerens seksualitet. Deltageren kan beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgeren, samt ud fra kendskab til seksuelle hjælpemidler vejlede denne. Deltageren kan på baggrund af viden om, hvordan seksuelle frustrationer kan komme til udtryk, analysere borgerens fysiske og psykiske reaktioner og i det pædagogiske arbejde med borgeren rådgive denne etisk og respektfuldt i forhold hertil. I dette arbejde har deltageren forståelse for seksualitetens betydning for borgerens identitetsopfattelse. Deltageren kender endvidere sine egne grænser, forpligtelser og rettigheder og kan handle etisk derudfra. Ligeledes kan deltageren indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og kan vejlede, rådgive og handle ud fra gældende lovgivning på området.

Varighed

Uddannelsen har en varighed på 3,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser