Kursus

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Efter uddannelsen kan du understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet fx gennem samskabelse, peer-to-peer og gruppeforløb. Du vil kunne skabe deltagelse på borgerens egne præmisser og på systemets præmisser, du vil gennem dit relationelle arbejde kunne håndtere krydspres i det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for at indgå i inkluderende fællesskaber styrkes. Uddannelsen bygger videre på AMU-uddannelsen "Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien", som du med fordel kan tage forud for denne uddannelse.

Fakta

Navn:
Recovery gennem deltagelse i samfundslivet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
49908-

-

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Mål

Deltageren:- kan, med udgangspunkt i viden om nye deltagelsesformer fx peer-to-peer og gruppeforløb, arbejde med henholdsvis deltagelse på borgerens egne præmisser og borgerens deltagelse på systemets præmisser som en del af borgerens recovery.- kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.- opnår viden om samskabelse som metode og bliver i stand til at identificere muligheder for samskabelse i det socialpsykiatriske arbejde.- opnår kompetencer til, gennem relationen, at hjælpe borgeren med at opbygge et sundt netværk.- kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.