Kursus

Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

Efter uddannelsen kan du påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Du vil have kendskab til metoder til relationel koordinering af det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for inddragelse i egen proces styrkes. Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Fakta

Navn:
Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
49895-

-

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Mål

Deltageren:- kan træde ind i en koordinerende rolle og hjælpe borgeren med at navigere i de tværfaglige forløb, som borgeren indgår i, med udgangspunkt i viden om tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i socialpsykiatrien- kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.- kan reflektere over sin kommunikation med professionelle aktører, der har en anden faglig baggrund og arbejder ud fra et andet perspektiv ift. borgerens behov.- opnår viden om relationel koordinering som metode i det socialpsykiatriske arbejde og kan anvende relationel koordinering mellem aktører omkring borgeren. - opnår kompetencer til at hjælpe borgeren med at navigere i det tværfaglige forløb, med fokus på inddragelse og oplevet livskvalitet. - kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.